หน่วยงานภายนอก

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

สถิติการเข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้24
mod_vvisit_counterเมื่อวาน21
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้114
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว628
mod_vvisit_counterเดือนนี้164
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1533
mod_vvisit_counterทั้งหมด262190
ป้ายโฆษณา

โครงการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายใน การทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายในและการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

          เมื่อวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2556 สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายในของ มทร.ล้านนาทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายใน การทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายในและการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา และจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ให้สอบคล้องกลับแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งให้กฏบัตรการตรวจสอบสอดคล้องกับภาระกิจของหน่วยงาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กำหนดลักษณะงานที่ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไป            (ภาพกิจกรรม)
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

         เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2556  นำทีมโดย ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ มทร.ล้านนา ทุกพื้นที่ และผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพื้นฐานการตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ และ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา พื้นที่ดอยสะเก็ต โดยเรียนเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านการตรวจสอบภายในให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำตลอดจนสามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับหน่วยรับตรวจของ มทร.ล้านนาได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ (ภาพกิจกรรม)
 

การประชุมทางไกล สำนักงานตรวจสอบภายใน 6 พื้นที่ 1 สถาบัน

         เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ได้เชิญหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 6 พื้นที่ 1 สถาบัน เข้าร่วมการประชุมทางไกล เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล การติดตามแนวทางการตรวจสอบภายใน ก่อนที่จะมีการจัดโครงการปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบภายใน การทบทวนกฏบัตรตรวจสอบภายใน และการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ในวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2556 (ภาพกิจกรรม)
 

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปี 2556 ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556 ดร. พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ประจำปี 2556 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายในลงพื้นที่ ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เพื่อตรวจประเมินบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมทร.ล้านนา พิษณุโลก โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การเข้าตรวจประเมินจะกระทำทุกเขตพื้นที่และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2556 (ภาพกิจกรรม)

 

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปี 2556 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556 ดร. พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา จัดโครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการของ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา ประจำปี 2556 นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบภายในลงพื้นที่ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง

เพื่อตรวจประเมินบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมทร.ล้านนา ลำปาง โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การเข้าตรวจประเมินจะกระทำทุกเขตพื้นที่และทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนา เพื่อให้คำปรึกษาและร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคุณภาพมาตรฐานมากยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 10 พฤษภาคม 2556 (ภาพกิจกรรม)