โลโก้เว็บไซต์ วิดีโอแนะนำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution” | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิดีโอแนะนำ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัล “ASIC Premier Institution”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 มิถุนายน 2566 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 8173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา