โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
พุธ 25 กรกฎาคม 2561

แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา