โลโก้เว็บไซต์ ประชุม คตป.ครั้งที่ 24(5/2566) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุม คตป.ครั้งที่ 24(5/2566)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24(5/2566) วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24(5/2566) วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ MS.Teams และ ณ ที่ตั้งห้องประชุมชั้น 2 สำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา