โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4(4/2563) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4(4/2563)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) ครั้งที่ 4(4/2563) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับห้องประชุมทางไกลพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา