โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5 (5/2563) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5 (5/2563)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 313 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 5 (5/2563)        วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับห้องประชุมทางไกลพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 อาคารอุดมศึกษา 1 ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานครออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา