โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-06 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-10-06

(ร่าง) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้           - ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลฝายแก้ว อำเภอ... >> อ่านต่อ


Emerald Publishing เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Emerald Quiz Online 2022 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

Emerald Publishing ได้จัด Emerald Quiz Online 2022 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ระยะเวลาเข้าร่วม: 1 – 31 ตุลาคม 2565 โดยมีของรางวัลดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 1 : Apple AirPods 2 Smart Wireless Headphones 2. รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 1 : Xiaomi Mi TV Stick Portable Android TV Stick 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล Starbucks Gift Card 500 บาท กฎและคำแนะนำ: • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังเข้าถึงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา