โลโก้เว็บไซต์ การประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมทางไกลของพื้นที่และสถาบันวิจัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา