โลโก้เว็บไซต์ การประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาการประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี แ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา