โลโก้เว็บไซต์ ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”
สำนักงานตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม ปี๋ใหม่เมือง “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” วันที่ 20 เมษายน 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา