โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565” | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนากิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565”
กิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565” มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมสภากาแฟ เชิญชวนสมาชิกร่วมพัฒนาเมืองโบราณเวียงเจ็ดลินให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา