โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของระดับหน่วยงาน (วันที่ 10 เมษายน 2566)  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของระดับหน่วยงาน (วันที่ 10 เมษายน 2566)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2566 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของระดับหน่วยงาน วันที่ 10 เมษายน 2566
สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา