โลโก้เว็บไซต์ พิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา