โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มกราคม 2563 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา