โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563
สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา