โลโก้เว็บไซต์ ITA | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ITA

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 15 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

OIT การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 3. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
 3. แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา