โลโก้เว็บไซต์ ita | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 Tags : ita

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
จันทร์ 13 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา