โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กรกฎาคม 2561 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา