โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 ธันวาคม 2563 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นผู้จัดสัมมนาในครั้งนี้ ณ แคนทารีย์ เบย์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดระยองออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา