โลโก้เว็บไซต์ นงคราญ   อินถา | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นงคราญ อินถา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2563) วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563
พุธ 11 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (6/2563) วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (5/2563) วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (5/2563) วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563
จันทร์ 20 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่20-24 มกราคม 2563   >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (4/2563)
อังคาร 14 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (4/2563) วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 2 ชั้น 6 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร >> อ่านต่อ


สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563
จันทร์ 6 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563 >> อ่านต่อ


สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบการบริหารพัสดุ ระหว่างวันที่ 9-27 ธันวาคม 2562
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบการบริหารพัสดุ ณ วันที่ 9-27 ธันวาคม 2562 ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >> อ่านต่อ


สำนักงานตรวจสอบภายในร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบามราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมกับบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบามราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ พระวิหารหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ


การประชุม สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6/2562
พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และห้องประชุมทางไกลของพื้นที่และสถาบันวิจัย >> อ่านต่อ


ประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
จันทร์ 9 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

ประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 2 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 10


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา