โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (6/2563) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (6/2563)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 ธันวาคม 2563 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (6/2563)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (6/2563) วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา