โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 9 (3/2564) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 9 (3/2564) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มีนาคม 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 9 (3/2564) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 9 (3/2564) วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา