โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 8 (2/2564) วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 8 (2/2564) วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 8 (2/2564) วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 8 (2/2564) วันพุธ ที่ 10...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา