โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 10 (4/2564)  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 10 (4/2564) 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 10 (4/2564) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ครั้งที่ 10 (4/2564) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา