โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 12(6/2564) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 12(6/2564) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 มิถุนายน 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 12(6/2564) วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
สำนักงานตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12 (6/2564) วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา