โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6 (4/2565) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 6 (4/2565)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (4/2565)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 6 (4/2565) ในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา