โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(5/2565) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(5/2565)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(5/2565)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 7(5/2565) วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา