โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8(6/2565)  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8(6/2565)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8(6/2565)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 8(6/2565) วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา