โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(7/2565) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9(7/2565)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 9(7/2565)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 9(7/2565) วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา