โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา
ศุกร์ 21 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุม คตป.ครั้งที่ 24(5/2566)
ศุกร์ 10 มีนาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรม“สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565”
พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ประชุมเปิดการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
อังคาร 13 ธันวาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 36

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา